Herontwikkeling Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat

 

Rhiant heeft het voornemen om de komende jaren de eengezinswoningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat te slopen en vervangen door nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Een ingrijpende maar noodzakelijke keus met veel impact voor de bewoners. Op deze pagina vindt u alle informatie over het project.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?
De afgelopen jaren hebben we naar de mogelijkheden voor de woningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat gekeken. De vraag tijdens dit onderzoek was: kunnen we deze woningen nog klaar maken voor de toekomst? Uit het onderzoek bleek dat het antwoord helaas “nee” was. Het is te kostbaar de woningen aan te passen zodat ze ook voldoen aan de woonwensen van toekomstige bewoners en aan de duurzaamheidseisen van de toekomst (energieneutraal en van gas los). Daarom gaan we de komende jaren de eengezinswoningen slopen en vervangen door meer woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen.

Wat betekent dit voor de bewoners?
De sloop van de woningen betekent dat de bewoners hun woning moeten verlaten en naar een andere woning moeten verhuizen. De bewoners krijgen uiteindelijk wel de kans om weer terug te keren in hun oude wijk.

Wij realiseren ons dat dit alles voor de bewoners ingrijpend is. Veel mensen wonen hier al jaren met plezier en het is niet niks wanneer deze beslissing voor u genomen wordt en u uw woning moet verlaten. Rhiant zet zich daarom in om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het project.

Op bezoek bij de bewoners
Op 25 september heeft Rhiant een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd waar zij geïnformeerd zijn over onze plannen. In de weken na de bijeenkomst zijn we bij alle bewoners op huisbezoek geweest. Tijdens deze bezoeken is gekeken naar de persoonlijke situatie, het verhuistraject en de woonwensen van de bewoners. Op deze manier hebben we alle wensen uit de buurt in kaart gebracht en kunnen we een passend plan voor de toekomstige wijk ontwikkelen.  

Samen kijken naar de toekomst van de wijk
Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Wel hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd: we willen minimaal net zoveel sociale huurwoningen terug bouwen, de woningen moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen en geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen. Samen met bewoners, omwonenden en de gemeente geeft Rhiant de komende periode de nieuwbouwplannen vorm.

Verhuur leegstaande woningen
Vanaf januari 2020 worden de leegstaande woningen verhuurd onder de leegstandswet. Dit wil zeggen dat de huizen tot aan de sloop verhuurd worden aan tijdelijke huurders. Deze woningen worden niet door Rhiant verhuurd, maar door een gespecialiseerde organisatie, Interveste. Interveste is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in het tijdelijke beheer van leegstaand vastgoed door plaatsing van zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners. Wilt u meer weten over deze organisatie? Kijk dan op www.interveste.nl.