Herontwikkeling Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat

 

Rhiant heeft het voornemen om de komende jaren de eengezinswoningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat te slopen en vervangen door nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Een ingrijpende maar noodzakelijke keus met veel impact voor de bewoners. Op deze pagina vindt u alle informatie over het project.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?
De afgelopen jaren hebben we naar de mogelijkheden voor de woningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat gekeken. De vraag tijdens dit onderzoek was: kunnen we deze woningen nog klaar maken voor de toekomst? Uit het onderzoek bleek dat het antwoord helaas “nee” was. Het is te kostbaar de woningen aan te passen zodat ze ook voldoen aan de woonwensen van toekomstige bewoners en aan de duurzaamheidseisen van de toekomst (energieneutraal en van gas los). Daarom gaan we de komende jaren de eengezinswoningen slopen en vervangen door meer woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen.

Wat betekent dit voor de bewoners?
De sloop van de woningen betekent dat de bewoners hun woning moeten verlaten en naar een andere woning moeten verhuizen. De bewoners krijgen uiteindelijk wel de kans om weer terug te keren in hun oude wijk.

Wij realiseren ons dat dit alles voor de bewoners ingrijpend is. Veel mensen wonen hier al jaren met plezier en het is niet niks wanneer deze beslissing voor u genomen wordt en u uw woning moet verlaten. Rhiant zet zich daarom in om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het project.

Op bezoek bij de bewoners
Op 25 september heeft Rhiant een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd waar zij geïnformeerd zijn over onze plannen. In de weken na de bijeenkomst zijn we gestart met huisbezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken naar de persoonlijke situatie, het verhuistraject en de woonwensen van de bewoners. Willen de bewoners bijvoorbeeld terug naar de wijk? En willen zij dan weer een eengezinswoning of liever een appartement? We brengen alles in kaart om zo een duidelijk beeld te krijgen wat de wensen zijn, en deze te vertalen naar een passend plan voor de toekomstige wijk. In de afbeelding hiernaast ziet u de meest opvallende resultaten uit de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn. 

Samen kijken naar de toekomst van de wijk
Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Wel hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd: we willen minimaal net zoveel sociale huurwoningen terug bouwen, de woningen moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen en geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen. Samen met bewoners, omwonenden en de gemeente wil Rhiant de komende periode de nieuwbouwplannen vorm geven. Bewoners en omwonenden hebben zich bij ons aangemeld als ze hierover mee willen denken en worden uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten.

 

Meer informatie

Meer informatie

Vragen?
Neem dan contact op met ons op via:

Mail
bewonersbegeleiding@rhiant.nl
Telefoon
(078) 68 121 52

 

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 1 - 11 november
Nieuwsbrief 2 - 21 november
Nieuwsbrief 3 - 20 december

 

Documenten
Presentatie informatiebijeenkomst
Veelgestelde vragen