Klachten

Er zijn verschillende soorten klachten.

  • U heeft een technische klacht? Hiervoor kunt u terecht bij aannemer Constructif
  • U heeft een klacht over het toewijzen van een woning? Hiervoor kunt u terecht bij de klachtencommissie woonruimteverdeling.
  • U heeft bezwaar tegen de toegepaste huurverhoging? Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.
  • U heeft een klacht over een medewerker of een procedure van Rhiant? Wij zien een klacht als een waardevol advies en horen uw klacht dus graag! Klik hier om te lezen hoe u uw klacht bij ons kunt melden.

Overlastklacht?
Ervaart u overlast van uw buren? U kunt een melding heel gemakkelijk aan ons doorgeven via het online klantenportaal Mijn Rhiant. Voor het melden van de overlast die u ervaart, kunt u ook een formulier downloaden en ingevuld naar ons toe sturen. Wij gebruiken uw melding om een beeld te krijgen van de overlast en stellen eventueel een dossier op.

Een klacht over het werk van de aannemer?
Soms is een huurder niet tevreden over het werk van aannemer Constructif. Om ervoor te zorgen dat meningsverschillen en fouten snel hersteld worden is er een klachtenprocedure ontwikkeld. Als u een klacht heeft over het werk van Constructif doorloopt u de stappen in dit schema: