Huurverhoging 2019

17 april 2019


Elk jaar passen wij op 1 juli de netto huur van uw woning aan. Dat is de kale huur zonder servicekosten. Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met daarin uw huurverhoging en de nieuwe huurprijs per 1 juli 2019.

Keuze Rhiant: betaalbaarheid
In het belang van de betaalbaarheid kiest Rhiant voor een beperkte huurverhoging van maximaal inflatie (1,6%) voor huishoudens met een inkomen onder €46.250. Rhiant zoekt bij haar huurverhoging naar een balans tussen betaalbaarheid en een gezonde bedrijfsvoering waarin ook ruimte is voor investeringen onder andere in duurzaamheid. In 2019 hebben we daarnaast de huurverhoging ook af laten hangen van de huur die u nu betaalt in relatie tot de kwaliteit van de woning.

De huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot €46.250  ziet er als volgt uit:

De maximale huur is wettelijk bepaald en afhankelijk van het aantal woningwaarderingspunten van uw woning. Deze vindt u op de achterzijde van het voorstel tot aanpassing van de huurprijs. Ook kunt u deze zelf checken op de website van de huurcommissie:

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Rhiant maakt gebruik van de mogelijkheid tot inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden betaalbaarheid belangrijk, maar richten ons hierbij op onze doelgroep, de huishoudens met de laagste inkomens. Is uw huishoudinkomen in 2017 hoger dan €42.436 dan heeft u een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel ontvangen van 5,6%.  Was uw inkomen in 2017 tussen de €42.436 en €46.250 dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverhoging van maximaal 1.6%. Dit kan door ons een inkomensverklaring van de belastingdienst 2017 te sturen waaruit blijkt dat uw verzamelinkomen tussen de €42.436 en €46.250 lag. Daarbij vragen wij u een recent uittreksel Persoonsgegevens (BRP) waaruit blijkt met hoeveel personen u op het adres woont. 

Vrije sector woningen en garages
De huur van onze vrije sector woningen en van garages wordt met 3,5% verhoogd per 1 juli 2019.

Vragen
Hier vindt u op onze website de antwoorden op de meest gestelde vragen over de huurverhoging. Ook kunt u op de website van de Woonbond checken of uw voorstel aan de wettelijke eisen voldoet, dit kan hier: https://www.checkhuurverhoging.nl/perjuli2019/. Natuurlijk mag u ook altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw huurverhoging.

Reageer op dit nieuwsbericht